Życzenia Świąteczne i Noworoczne
06.12.2020
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie Oddziału Poznańskiego PTOiTr, Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego składa serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne Wam wszystkim oraz Waszym Rodzinom. Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres radości i wspólnego czasu z naszymi najbliższymi. W tym trudnym okresie pandemii z jednej strony starajmy się być blisko siebie, z drugiej strony pamiętajmy o bezpieczeństwie zdrowotnym nas, naszych najbliższych i naszych pacjentów. A Nowy 2021 Rok niech przyniesie nam wszystkim możliwie jak najszybsze wygaśnięcie pandemii i upragniony powrót do czasu swobodnych spotkań w gronie zawodowym - na zjazdach, zebraniach, sympozjach i szkoleniach oraz nieskrępowanych spotkań w gronie rodzinnym. (-) Zarząd Oddziału Poznańskiego PTOiTr

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Członkowie Oddziału Poznańskiego PTOiTr,

Zarząd Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego składa serdeczne życzenia świąteczne oraz noworoczne Wam wszystkim oraz Waszym Rodzinom. Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres radości i wspólnego czasu z naszymi najbliższymi. W tym trudnym okresie pandemii z jednej strony starajmy się być blisko siebie, z drugiej strony pamiętajmy o bezpieczeństwie zdrowotnym nas, naszych najbliższych i naszych pacjentów. A Nowy 2021 Rok niech przyniesie nam wszystkim możliwie jak najszybsze wygaśnięcie pandemii i upragniony powrót do czasu swobodnych spotkań w gronie zawodowym - na zjazdach, zebraniach, sympozjach i szkoleniach oraz nieskrępowanych spotkań w gronie rodzinnym.

(-) Zarząd Oddziału Poznańskiego PTOiTr