Zarząd Oddziału Poznańskiego PTOiTr WAŻNY KOMUNIKAT
06.12.2020
Na zebraniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr w dniu 01.12.2020r., które odbyło się za pośrednictwem Skype, Zarząd Oddziału Poznańskiego PTOiTr postanowił, że z uwagi na sytuację epidemiczną nie jest możliwe zorganizowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego - zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTOiTr: cyt.: "Zarząd Główny PTOiTr, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informuje, że zgodnie z otrzymaną opinią prawną uchwalona przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 pozwala na przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń. Zapisy „Tarczy antykryzysowej 4.0”* dają możliwość przedłużenia kadencji organów fundacji i stowarzyszeń (zarządu, rady, komisji rewizyjnej), jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub do 30 dniu po odwołaniu danego stanu. Kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Podstawa prawna: 10 ust 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695)". W związku z powyższym kadencja aktualnego Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr ulega przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. (-) Zarząd Oddziału Poznańskiego PTOiTr

Na zebraniu Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr w dniu 01.12.2020r., które odbyło się za pośrednictwem Skype, Zarząd Oddziału Poznańskiego PTOiTr postanowił, że z uwagi na sytuację epidemiczną nie jest możliwe zorganizowanie zebrania sprawozdawczo-wyborczego - zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTOiTr: cyt.:

"Zarząd Główny PTOiTr, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informuje, że zgodnie z otrzymaną opinią prawną uchwalona przez Sejm tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 pozwala na przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń.

Zapisy „Tarczy antykryzysowej 4.0”* dają możliwość przedłużenia kadencji organów fundacji i stowarzyszeń (zarządu, rady, komisji rewizyjnej), jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub do 30 dniu po odwołaniu danego stanu. Kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna: 10 ust 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695)".

W związku z powyższym kadencja aktualnego Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr ulega przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

(-) Zarząd Oddziału Poznańskiego PTOiTr