Zarząd
29.03.2019

Aktualny skład Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr wybrany podczas Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Oddziału Poznańskiego PTOiTr, które odbyło się w Poznaniu 15.12.2018 r.

Kadencja 2019-2020 r.:


Prezes Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr

Prof. dr hab. n. med. Tomasz KOTWICKI

 


adres e-mail: kckod@ump.edu.pl

tel. 61 831 0157


Prezes Elekt Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr

lek. Klaudiusz KOSOWSKI


Sekretarz Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr

dr n. med. Mariusz KURPIK


adres e-mail: mariusz@kurpik.pl

tel. +48 602 322 312


Skarbnik Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr

lek. Michał CZOSNKOWSKI


Członek Zarządu Oddziału Poznańskiego PTOiTr

lek. Marek RATAJCZAKKomisja Rewizyjna

dr n. med. Wiesław Wiśniewski

dr n. med. Jacek Markuszewski

lek. Ryszard Stawicki