Spotkanie Oddziału Poznańskiego PTOiTr "Low back pain-aspekty praktyczne między poradnią a salą operacyjną"
21.02.2020
21.02.2020r. godz. 17.00 (piątek) spotkanie Oddziału Poznańskiego PTOiTr "Low back pain-aspekty praktyczne między poradnią a salą operacyjną" - szczegółowy program w pliku stanowiącym załącznik