Kontakt
09.03.2019

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne                     

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147

61-545 Poznań

Tel. 61 831 0157

Fax. 61 831 01 73 

E-mail: kckod@ump.edu.pl


NIP: 525-001-10-41

REGON: 000288567


Wysokość rocznej składki wynosi:

- członkowie nadzwyczajni (lekarze w trakcie specjalizacji) 100,0 PLN,

- członkowie zwyczajni (lekarze posiadający specjalizację) 150,00 PLN.

Składka opłacana jest przez portal PTOiTr.