Członek oddziału PTOiTr?Zarejestruj się
Zaświadczenia o członkostwie
21.12.2016

Informujemy, że w celu otrzymanie zaświadczenia o członkostwie w PTOiTr należy zwrócić się do Sekretarza Oddziału Poznańskiego PTOiTr Piotra Czarneckiego (piotr_czarnecki@tlen.pl) po wcześniejszym uregulowaniu zaległych składek (informacja u Skarbnika Marcina Bęckiego - vincent.v@wp.pl).

Zaświadczenie zostanie wydane po sprawdzeniu i potwierdzeniu przez sekretariat Oddziału aktywnego uczestnictwa w zebraniach.