Spotkanie Wigilijne Oddziału Poznańskiego PTOiTr
02.11.2019
Spotkanie Wigilijne Oddziału w sobotę 14 grudnia o godz. 11.00 w hotelu Park w Poznaniu. Program w załączniku. W ramach spotkania kończącego rok wspominamy Kolegów, których okrągłe rocznice śmierci przypadają w danym roku.