Najbliższe spotkania PTOiTr w 2020 roku
02.02.2020
21.02.2020r. (piątek) spotkanie PTOiTr w Poznaniu - dokładne info w zakładce Wydarzenia 20.03.2020r. (piątek) spotkanie PTOiTr w Poznaniu - dokładne info w zakładce Wydarzenia 24.04.2020 (piątek) i 25.04.2020 (sobota) Jubileusz 60-lecia ortopedii konińskiej - dokładne info w zakładce Wydarzenia